GEA College - Informatika za podjetnike

Prijava za dostop do zaščitenih vsebin


Stran ni več vzdrževana. Za ažuren vpogled pojdite na eCollege.

Link na igro The Beer Game.

Priporočena literatura

 • J.L. Whitten, L.D. Bentley: System Analysis and Design Methods, McGraw-Hill/Irwin, 2005.
 • P. Beynon-Davies: Business Information Systems, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009.
 • P. Kroll, P. Kruchten: The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner's Guide to Rational Unified Process, Addison Wesley, 2003.
 • D.S. Linthicum: Next Generation Application Integration: From Simple Information to Web Services, Addison Wesley, Boston 2004
 • S. McConnell: Code Complete, A Practical Handbook of Software Construction, Microsoft Press, 1993.
 • S. McConnell: Rapid Development, Taming Wild Software Schedules, Microsoft Press, 1996.
 • G. Booch , I. Jacobson, J. Rumbaugh, The Unified Modeling Language User Guide, Addison Wesley, 1998.
 • A. Cockburn: Writing Effective Use Cases, Addison Wesley, 2000.
 • E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison Wesley, 2000.

Vsebina predavanj in vaj

 • Informatika in poslovni sistemi
 • Strateško načrtovanje informatike v podjetju
 • Načrtovanje IS z uporabo RUP
 • Modeliranje IS z UML (Primeri uporabe in ERD)
 • Vaje - delo s programi MS Word, Excel, PowerPoint
 • e-poslovanje in CRM
 • Računalništvo v oblaku
 • Varnost informacijskih sistemov
 • Vaje - modeliranje UML primerov uporabe in ERD
 • Dve rešeni nalogi z vaj

Obvestila za študente

Seminarska naloga

 • Vsebina: načrt informacijske podpore izvedbi podjetniške ideje
 • Primeri tematik seminarskih nalog:
   
  • Spremljanje in vodenje procesov
  • Trženje izdelkov in storitev
  • Podpora uvajanju novih izdelkov (storitev)
  • Avtomatizacija pisarniškega poslovanja
  • itd.
  • Priporočilo: izberite tematiko, ki jo dobro poznate (npr. iz svojega delovnega okolja)
 • Vsebuje naj naslednje elemente:
   
  • UML diagram primerov uporabe, osnovni potek, alternativni poteki
  • ERD podatkovni diagram, konceptualni in logični
  • Analiza tveganja po RUP
  • Pogled z vidika TCO (angl. Total Cost of Ownership) in ROI (angl. Return On Investment)
 • Vzorec seminarske naloge v wordu: .doc
 • Seminarske naloge opravljajo študentje v skupinah. Priporočeno je, da so v skupini trije študentje. Delo v skupini si razdelijo enakovredno.
 • Podatke in drugo gradivo za pomoč pri izdelavi seminarskih nalog poiščite v računalniških učbenikih, knjigah, revijah in/ali na internetu. Pri izdelavi seminarske naloge smiselno uporabite čim več programskih orodij obravnavanih v okviru predmeta.
 • Za predstavitev seminarske naloge je na voljo 10 minut in za diskusijo 5 minut. Predstavitev vsaka skupina pripravi v powerpointu. Pri predstavitvi seminarske naloge sodelujejo vsi člani skupine, pri čemer si čas razdelijo enakomerno.
 • Ocena seminarske naloge je sestavljena iz dveh delov: ocene vsebine (50%) in ocene predstavitve (50%). Ocena seminarske naloge predstavlja 50% skupne ocene izpita; drugih 50% predstavlja ocena pisnega izpita.