Univerza v Novi Gorici
Domov > Študijski programi > Visokošolski strokovni študijski program Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov > Izbrana Poglevja iz Informacijskih Tehnologij  

Izbrana poglavja iz informacijskih tehnologij

Namen predmeta

Informacijske tehnologije zavzemajo vedno pomembnejše mesto tudi na področju vodenja in upravljanja poslovnih procesov. Namen predmeta je slušatelje seznaniti s sodobnimi informacijskimi tehnologijami in ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi znanji, ter jih usposobiti za samostojno uporabo tehnologij načrtovanja in razvoja programskih sistemov. S tem bodo lahko tvorno sodelovali pri nadzoru in vodenju razvoja poslovnih informacijskih sistemov v dejanskih razmerah v podjetjih.

Cilji predmeta so:

 • seznaniti slušatelje s sodobnimi informacijskimi tehnologijami in ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi znanji za načrtovanje in razvoj programskih sistemov,
 • jim predstaviti nekaj praktičnih primerov načrtovanja in razvoja programskih sistemov, in
 • jih usposobiti za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.

Predznanje

Ni potrebno.

Preverjanje znanja

Seminarska naloga, pisni izpit, ustni zagovor (po potrebi).

Vsebina predmeta

 • Uvod v modeliranje informacijske podpore poslovnih procesov
 • UML (Unified Modeling Language)
 • Načrtovanje in razvoj programskih sistemov
 • Geografski informacijski sistemi (GIS)
 • E-poslovanje in CRM
 • Varnost informacijskih sistemov

Seminarska naloga:

 • obvezna naloga, ki jo samostojno izdela študent,
 • nalogo dokumentira v pisnem poročilu in jo javno predstavi s predstavitvenim programom,
 • poročilo in predstavitev študent odda v pisni obliki in elektronski obliki (DOC, PPT),
 • ocenjena bo vsebina in oblika pisnega dela seminarske naloge (50%) ter izdelava in izvedba predstavitve (50%),
 • pozitivno ocenjena seminarska naloga je potrebni pogoj za pisni izpit in je sestavni del končne ocene.

Pri izdelavi seminarske naloge upoštevajte dana navodila in ustrezno predlogo:

Izpit:

 • je pisni, z ustnim zagovorom po potrebi,
 • zajema celotno snov predmeta,
 • pozitivno ocenjena seminarska naloga je potrebni pogoj za prijavo k pisnemu izpitu,
 • končna ocena izpita je sestavljena iz ocene seminarske naloge in ocene pisnega izpita.

Priporočena literatura

Tuja

 • G. Booch , I. Jacobson, J. Rumbaugh, The Unified Modeling Language User Guide, Addison Wesley, 1998.    .pdf
 • A. Cockburn: Writing Effective Use Cases, Addison Wesley, 2000.
 • S. McConnell: Code Complete, A Practical Handbook of Software Construction, Microsoft Press, 1993.
 • S. McConnell: Rapid Development, Taming Wild Software Schedules, Microsoft Press, 1996.
 • E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison Wesley, 2000.
 • P. Kroll, P. Kruchten: The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner's Guide to Rational Unified Process, Addison Wesley, 2003.    .pdf
 • D.S. Linthicum: Next Generation Application Integration: From Simple Information to Web Services, Addison Wesley, Boston 2004

Vsebina predavanj

 • Modeliranje z UML  /  download:      .ppt
     Dodatno gradivo za UML  /  download:      .ppt
     Ian Spence: How to Avoid Stupid Use Cases  /  download:      .pdf
 • Načrtovanje informacijskh sistemov po RUP  /  download:      .ppt
     Načrtovanje informacijskh sistemov po RUP - II  /  download:       .ppt
     Ivar Jacobson: What You Didn't Know About RUP  /  download:      .pdf
 • Geografski informacijski sistemi (GIS)  /  download:      .ppt
 • Računalništvo v oblaku  /  download:      .ppt
 • E-poslovanje in CRM  /  download:      .ppt
 • Varnost informacijskih sistemov  /  download:      .ppt

 • Vprašanja iz snovi predmeta  /  download:   .pdf

Vsebina vaj

 • Spoznavanje programa MS Visio / download:    .ppt
 • Razvoj UML modelov z Model Explorerjem / download:    .ppt
 • Modeliranje problemskega področja: bankomat / download:    .ppt
 • Delo na UML diagramih seminarske naloge

Obvestila za študente

 •  Izpitni roki za predmet IPIT 2012/2013:
  • 1. rok: 4. 2. 2013 ob 16:00
  • 2. rok: 17. 6. 2013 ob 16:00
  • 3. rok: 26. 8. 2013 ob 16:00
 •  Izpitni roki za predmet IPIT 2013/2014:
  • 1. rok: 10. 2. 2014 ob 16:00
  • 2. rok: 9. 6. 2014 ob 16:00
  • 3. rok: 26. 8. 2014 ob 16:00
 • V ponedeljek, 9. 12. 2013, smo pisali kolokvij. Rezultati kolokvija so objavljeni v spodnji tabeli. Pozitivna ocena na kolokviju se prizna kot pozitivna ocena na pisnem delu prvega izpitnega roka. Na ta rok se morajo študentje obvezno prijaviti, sicer jim ocena kolokvija zapade in morajo izpit opravljati ponovno.
 •  Seznam seminarskih nalog in ocen izpitov:
 • Izpit 10. 2. 2014

  IDNaslov seminarske nalogeDatum zagovoraOcena seminarskeIzpit opravljaŠtevilo točk na izpituKončna ocena izpita
  69311201 Postopek odvzema krvi 02.12.2013 10,0 1 94,00 10
  69311203 IS za računalniški servis 02.12.2013 9,5 1 86,00 9
  69311204 Dobavitelji v ERP sistemu podjetja 02.12.2013 10,0 1 71,00 9
  69311206 e-register avtorskih del 02.12.2013   1 57,00 0
  69311207 Naprava za izolacijo in tiskanje DMC kode 02.12.2013 10,0 1 58,00 8
  69311208 Plačevanje z UPN preko NLB Klika 02.12.2013 9,5 1 68,00 8
  69311209 Postopek novega sprejema v zavod 02.12.2013 10,0 0,00
  69311210 Plačilo nakupa na samopostrežni blagajni 02.12.2013 10,0 1 57,00 8
  69311211 Proces dostave cvetlic 02.12.2013 8,5 1 91,00 9
  69311213 Spletno naročanje fotografij 02.12.2013 10,0 1 83,00 10
  69311214 Workforce Management 02.12.2013 9,5 1 71,00 9
  69311215 Prodaja in vključitev VoIP telefonije 02.12.2013 10,0 1 84,00 10
  69311218 Proces naročanja hrane 02.12.2013 8,5 1 81,00 9
  69311219 Črpalka za točenje goriva v podjetju 02.12.2013 9,5 1 76,00 9
  69311221 Klimatizacija stanovanjske hiše 02.12.2013 9,5 1 56,00 8
  69311222 Kontrola električnih karakteristik alternatorjev 02.12.2013 10,0 1 61,00 8
  69311212 e-železniške vozovnice 02.12.2013 9,5 1 77,00 9
  69311224 Avtomatska orodna omara 02.12.2013 8,0 1 64,00 8

Novosti na tej spletni strani

 • 1. 10. 2012: Vzpostavitev strani za študijsko leto 2012/13 - Študijski program II. stopnje Gospodarski inženiring
 • 29. 10. 2012: Prošnja za izpolnitev anketnega vprašalnika
 • 12. 11. 2012: Dodani materiali za Vaje 1
 • 1. 12. 2012: Najava kolokvija pri predmetu IPIT
 • 4. 12. 2012: Objavljeni datumi izpitnih rokov
 • 8. 12. 2012: Objavljeni rezultati kolokvija z dne 3. 12. 2012
 • 11. 12. 2012: Objavljeni rezultati zavorov seminarskih nalog z dne 10. 12. 2012
 • 5. 2. 2013: Objavljeni rezultati prvega izpitnega roka z dne 4. 2. 2013
 • 24. 6. 2013: Objavljeni rezultati drugega izpitnega roka z dne 17. 6. 2013
 • 9. 12. 2013: Vzpostavitev strani za študijsko leto 2013/14 - Študijski program II. stopnje Gospodarski inženiring
 • 17. 12. 2013: Objavljeni rezultati kolokvija z dne 9. 12. 2013
 • 17. 2. 2014: Objavljeni rezultati izpita z dne 10. 2. 2014