Temida Temida d.o.o.    pika    ijs Jožef Stefan Institute    pika    ung Univerza v Novi Gorici

Bojan    

dr. Bojan Cestnik

Temida d.o.o.
Dunajska cesta 51
1000 Ljubljana
Slovenia
tel+386 1 236 3350 fax+386 1 236 3356
mailbojan.cestnik@temida.si

Employment

Education

Other activities

Awards

Research interests

Selected publications

Journal papers

OLAVE, Manuel, LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan. Application of expert systems to management control systems in public enterprises of developing countries. OMEGA, int. j. manag. sci.. [Print ed.], 1988, vol. 16, str. 353-362.

DŽEROSKI, Sašo, CESTNIK, Bojan, PETROVSKI, I. Using the m-estimate in rule induction. CIT. J. Comput. Inf. Technol., 1993, vol. 1, str. 37-46.

ŽUŽEK, Alenka, NOVAK, Franc, BIASIZZO, Anton, SAVNIK, Iztok, CESTNIK, Bojan. Sequential diagnosis tool sistem maintenance and repair. Elektroteh. vestn., 1995, 62, št. 3/4, str. [224]-[231].

BRATKO, Ivan, CESTNIK, Bojan, KONONENKO, Igor. Attribute-based learning. AI commun., 1996, vol. 9, str. 27-32.

ŽUŽEK, Mateja, FRIEDRICH, Jožica, CESTNIK, Bojan, KARALIČ, Arem, CIMERMAN, Aleksa. Optimization of fermentation medium by a modified method of genetic algorithms. Biotechnol. tech., 1996, vol. 10, no. 12, str. 991-996.

CESTNIK, Bojan, SUŠNIK, Janko, BIZJAK, Breda. Computerised estimation of the compatibility of stresses and strains at work = Ocenjevanje dela zmožosti s pomočjo računalnika. Informatica medica slovenica, 1996, letn. 3, št. 1,2,3, str. 101-108.

BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, RAJKOVIČ, Vladislav. Quasitative multi-attribute modeling and its application housting. Revue des systemes de décision, 2001, vol. 10, str. 175-193.

LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan, GAMBERGER, Dragan, FLACH, Peter A. Decision support through subgroup discovery : three case studies and the lessons learned. Mach. learn.. [Print ed.], 2004, vol. 57, str. 115-143.

PUR, Aleksander, BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, DEBELJAK, Marko, KOPAČ, Tadeja. Data mining for decision support : an application in public health care. Lect. notes comput. sci., 2005, vol. 3533, str. 459-469.

LAVRAČ, Nada, BOHANEC, Marko, PUR, Aleksander, CESTNIK, Bojan, JERMOL, Mitja, URBANČIČ, Tanja, DEBELJAK, Marko, KAVŠEK, Branko, KOPAČ, Tadeja. Resource modeling and analysis of regional public health care data by means of knowledge technologies. Lect. notes comput. sci., 2005, vol. 3581, str. 414-418.

ROCHA, Artur, CESTNIK, Bojan, OLIVEIRA, Marco A. Interopeable geographic information services to support crisis management. Lect. notes comput. sci., 2005, lNCS 3833, str. 246-255.

PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan. Discovering hidden knowledge from biomedical literature. Informatica (Ljublj.), 2007, vol. 31, no. 1, str. 15-20, ilustr.

LAVRAČ, Nada, BOHANEC, Marko, PUR, Aleksander, CESTNIK, Bojan, DEBELJAK, Marko, KOBLER, Andrej. Data mining and visualization for decision support and modeling of public health-care resources. Journal of biomedical informatics, 2007, vol.40, no. 4, str. 438-447.

PUR, Aleksander, BOHANEC, Marko, LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan, DEBELJAK, Marko, GRADIŠEK, Anton. Monitoring human resources of a public health-care system through intelligent data analysis and visualizatin. Lect. notes comput. sci., 2007, vol. 4594, str. 175-179.

URBANČIČ, Tanja, PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta. Literature mining : towards better understanding of autism. Lect. notes comput. sci., 2007, vol. 4594, str. 217-226, ilustr.

CESTNIK, Bojan, PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta. Structuring domain knowledge by semi-automatic ontology construction. Organizacija (Kranj), 2007, letn. 40, št. 6, str. 233-238.

CESTNIK, Bojan, KERN, Alenka, MODRIJAN, Helena. Semi-automatic ontology construction for improving comprehension of legal documents. Lect. notes comput. sci., 2008, LNCS 5184, str. 328-339.

PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta. Literature mining method RaJoLink for uncovering relations between biomedical concepts. Journal of biomedical informatics, apr. 2009, vol. 42, no. 2, str. 219-227, ilustr., doi: 10.1016/j.jbi.2008.08.004.

Published scientific conference contribution invited lecture

CESTNIK, Bojan. Text mining for uncovering new relations in literature = Uporaba orodij za rudarjenje v besedilih pri odkrivanju novih povezav v literaturi. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), FERJAN, Marko (ur.), KERN, Tomaž (ur.), PAAPE, Björn (ur.). Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik vabljenih predavanj in povzetkov referatov : conference proceedings of invited lectures and abstracts. Kranj: Moderna organizacija, 2009, str. 19-29.

Conference papers

GAMS, Matjaž, CESTNIK, Bojan, SLUGA, Alojzij, BUTALA, Peter. OPEX - an expert system for CAPP. V: Sixth International Workshop Expert Systems and their Applications : Palace of the Popes, Avignon, France, April 28, 29 and 30, 1986. Paris: Agence de l'Informatique, 1988, str. 1251-1261.

CESTNIK, Bojan. Uporaba metod umetne inteligence pri računalniško podprtem načrtovanju procesov. V: MELČIĆ, M. (ed.). Kompjuter na sveučilištu : zbornik radova sa 7. međunarodnog simpozija Kompjuter na sveučilištu, održanog u Cavtatu (27.- 29. svibnja 1985.) : proceedings of the 7th International symposium Computer at the university, held in Cavtat (27 - 29 May, 1985). Zagreb: Sveučilišni računski centar, [1985], str. 8R01 1-6.

CESTNIK, Bojan, GAMS, Matjaž, BAREŠIĆ, B. ASISTENT 86 : Sistem za automatsku izgradnju baza znanja. Jednostavan prikaz mogučnosti. V: ČERIĆ, Vlatko (ed.), MILDNER, Vesna (ed.). Zbornik radova 9. međunarodnog simpozija Kompjuter na sveučilištu, održanog u Cavtatu, 18.-22. svibnja [maja] l987. godine. Zagreb: Sveučilišni računski centar, SRCE, 1987, str. A.04 1-12.

CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada. Uporaba avtomatskega učenja pri izgradnji ekspertnega sistema za upravljanje. V: Zbornik radova XXXII Jugoslovenske konferencije o elektronici, telekomunikacijama, automatizaciji i nuklernoj tehnici, Sarajevo, 6.-10.06.1988. Beograd: Jugoslovenski savez za ETAN, 1988.

CESTNIK, Bojan. Estimating probabilities. V: CARLUCCI AIELLO, Luigia (ed.). ECAI 90. London: Pitman, 1990, 1990, str. 147-149.

CESTNIK, Bojan, BRATKO, Ivan. On estimating probabilities in tree pruning. V: KODRATOFF, Yves. Machine learning - EWSL-91 : European working session on learning, Porto, Portugal, March 6-8, 1991 : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 482). Berlin [etc.]: Springer-Verlag, 1991, str. 138-150.

CLARK, P., CESTNIK, Bojan, SAMMUT, Claude, STENDER, J. Applications of machine learning : Notes from the panel members. V: KODRATOFF, Yves. Machine learning - EWSL-91 : European working session on learning, Porto, Portugal, March 6-8, 1991 : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 482). Berlin [etc.]: Springer-Verlag, 1991, 1991, str. 457-462.

GAMS, Matjaž, BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan. Is multiple knowledge beneficial?. V: TRAPPL, Robert (ed.). Cybernetics and systems research '92 : proceedings of the Eleventh European Meeting on Cybernetics and Systems Research ..., held at the University of Vienna, Austria, 21-24 April 1992. Vol. 1. Singapore [etc.]: World Scientific, 1992, str. 49-57.

LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan, DŽEROSKI, Sašo. Use of heuristics in empirical inductive logic programming. V: International workshop on Inductive Logic Programming, (ILP92), June 6-7, 1992, Tokyo, Japan. Proceedings. [s. l.]: [s. n.], 1992.

LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan, DŽEROSKI, Sašo. Use of heuristics in empirical inductive logic programming. V: International workshop on Inductive Logic Programming, (ILP92), June 6-7, 1992, Tokyo, Japan. Proceedings. [s. l.]: [s. n.], 1992.

URBANČIČ, Staš, CESTNIK, Bojan, ŠUŠTERŠIČ, Jakob, URBANČIČ, Tanja. Avtomatska sinteza pravil za napredovanje konsistence betona. V: DUHOVNIK, Janez (ed.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 6. seminarja, Ljubljana, april 1992. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1992, str. 81-88, graf. prikazi.

RAJKOVIČ, Vladislav, BECELE, Mira, BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, FAJDIGA, Nevenka, KUTIN, Breda. Sistem oblikovanja prioritet upravičencev za dodelitev posojil, ki temelji na povezovanju baze podatkov in baze znanja. V: 6. posvetovanje Sekcije za raziskovanje informacijskih sistemov, Grimšče-Bled, 18.-20. februar 1993 : [zbornik referatov]. Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije, 1993, 1993, str. 24-25.

ŽUŽEK, Mateja, FRIEDRICH, Jožica, CESTNIK, Bojan, KARALIĆ, Aram, CIMERMAN, Aleksa. Medium optimization by genetic algorithm and inductive learning. V: 7th European Congress on Biotechnology, Nice, February 19-23, 1995. Abstract book. Vol. 3 : ECB 7. Nice: [s.n.], 1995, str. 84 (MEP 207).

CESTNIK, Bojan, SUŠNIK, Janko, BIZJAK, Breda. Computerised estimation of the compatibility of stresses and strains at work. V: LAVRAČ, Nada (ed.). CADAM-95 Workshop, Bled. Računalniška analiza medicinskih podatkov : zbornik [delavnice], 27. - 28. november 1995, Bled, Slovenija. Ljubljana; Institut "Jožef Stefan": = IJS Scientific Publishing, 1995, str. 98-110.

ŽUŽEK, Mateja, FRIEDRICH, Jožica, CESTNIK, Bojan, KARALIČ, Aram, CIMERMAN, Aleksa. Optimizacija biotehnološkega procesa z genetskimi algoritmi in induktivnim učenjem. V: GLAVIČ, Peter (ed.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ed.). 1. slovenski kemijski dnevi, Maribor, 27. in 28. septembra 1995. Zbornik referatov s posvetovanja. Maribor: Slovensko kemijsko društvo, 1995, str. 101-106.

BOHANEC, Marko, ZUPAN, Blaž, BRATKO, Ivan, CESTNIK, Bojan. A function-decomposition method for development of hierarchical multi-attribute decision models. V: Proceedings of the Fourth Conference of the International Society for Decision Support Systems : Lausanne, Switzerland July 21-22, 1997. Lausanne: Universite de Lausanne, cop. 1997, str. 503-514.

ZUPAN, Blaž, BOHANEC, Marko, BRATKO, Ivan, CESTNIK, Bojan. A dataset decomposition approach to data mining and machine discovery. V: HECKERMAN, David (ed.). Proceedings of the Third International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, [Newport Beach, California, August 14-17, 1997]. Menlo Park: AAAI Press, 1997, str. 299-302.

CESTNIK, Bojan, SUŠNIK, Janko, BIZJAK, Breda. Rule base analysis : a case study in occupational medicine. V: KONONENKO, Igor (ed.), URBANČIČ, Tanja (ed.). Računalniška analiza medicinskih podatkov : zbornik [delavnice], 12. november 1997, Bled, Slovenija. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 1997, str. 46-55.

BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, RAJKOVIČ, Vladislav. Evaluation models for housing loan allocation in the context of floats. V: BERKELEY, Dina (ed.), WIDEMEYER, George R. (ed.), BREZILLON, Patrick (ed.), RAJKOVIČ, Vladislav (ed.). Context sensitive decision support systems. 1st ed. London [etc.]: Chapman & Hall, 1998, str. 174-189.

CESTNIK, Bojan, BOHANEC, Marko. Decision support system for housing loan allocation. V: BAVEC, Cene (ed.), BERNIK, Mojca (ed.), BOHANEC, Marko (ed.), DOMANJKO, Tomaž (ed.), DRAGAN, Srečo (ed.), GAMS, Matjaž (ed.), GROBELNIK, Marko (ed.), HERIČKO, Marjan (ed.), MLADENIĆ, Dunja (ed.), RAJKOVIČ, Vladislav (ed.), ROZMAN, Ivan (ed.), SOLINA, Franc (ed.), ŠKRJANC, Maja (ed.), TRČEK, Denis (ed.), URBANČIČ, Tanja (ed.). Informacijska družba IS '01 : zbornik A 4. mednarodne multi-konference, 22. do 26. oktober 2001, Ljubljana, Slovenija : proceedings A of the 4th International Multi-conference, 22-26th October 2001, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2001, str. 95-98.

CESTNIK, Bojan, BOHANEC, Marko. Decision support in housing loan allocation : a case study. V: GIRAUD-CARRIER, C. (ed.), LAVRAČ, Nada (ed.), MOYLE, Steve (ed.), KAVŠEK, Branko (ed.). ECML/PKDD01 Workshop, Freiburg, 3rd September, 2001. Integrating aspects of data mining, decision support and meta-learning (IDDM-2001) : position, developments and future directions. [S.l.: s.n.], 2001, str. 21-30.

BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, GROBELNIK, Marko, MLADENIĆ, Dunja, ALVES, Mário, JORGE, Alípio, MOYLE, Steve. Describing decision support, data mining, and text/web mining studies in SolEuNet. V: BOHANEC, Marko (ed.), KAVŠEK, Branko (ed.), LAVRAČ, Nada (ed.), MLADENIĆ, Dunja (ed.). ECML/PKDD-2002 Workshop [Proceedings] : IDDM-2002. Helsinki: Helsinki University, 2002, str. 19-24.

CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, ŽELEZNY, Filip, GAMBERGER, Dragan, TODOROVSKI, Ljupčo, KLINE, Miro. Data mining for decision support in marketing : a case study in targeting a marketing campaign. V: BOHANEC, Marko (ed.), KAVŠEK, Branko (ed.), LAVRAČ, Nada (ed.), MLADENIĆ, Dunja (ed.). ECML/PKDD-2002 Workshop [Proceedings] : IDDM-2002. Helsinki: Helsinki University, 2002, str. 25-34.

TODOROVSKI, Ljupčo, CESTNIK, Bojan, KLINE, Miro, LAVRAČ, Nada, DŽEROSKI, Sašo. Qualitative clustering of short time-series : a case study of firms reputation data. V: BOHANEC, Marko (ed.), KAVŠEK, Branko (ed.), LAVRAČ, Nada (ed.), MLADENIĆ, Dunja (ed.). ECML/PKDD-2002 Workshop [Proceedings] : IDDM-2002. Helsinki: Helsinki University, 2002, str. 141-149.

BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, GROBELNIK, Marko, MLADENIĆ, Dunja. Describing decision support, data mining, and text/web mining studies in SolEuNet. V: BOHANEC, Marko (ed.), GAMS, Matjaž (ed.), MLADENIČ, Dunja (ed.), GROBELNIK, Marko (ed.). Zbornik A 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14. do 18. oktober 2002. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2002, str. 104-107.

TODOROVSKI, Ljupčo, CESTNIK, Bojan, KLINE, Miro, LAVRAČ, Nada, DŽEROSKI, Sašo. Qualitative clustering of short time series : a case study of firms reputation data. V: BOHANEC, Marko (ed.), GAMS, Matjaž (ed.), MLADENIČ, Dunja (ed.), GROBELNIK, Marko (ed.). Zbornik A 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14. do 18. oktober 2002. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2002, str. 143-146.

CESTNIK, Bojan, ROCHA, Artur. Information fusion using spatial datasources to support collaboration crisis management. V: 7th Annual Internatinal Conference, 22nd-23rd November 2004, Prague, Czech Republic. Present and future of crisis managememnt 2004. Prague: T-SOFT, 2009, str. 6-1-6-7.

PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan. Literature mining : potential for gaining hidden knowledge from biomedical articles. V: BOHANEC, Marko (ed.), GAMS, Matjaž (ed.), RAJKOVIČ, Vladislav (ed.), URBANČIČ, Tanja (ed.), BERNIK, Mojca (ed.), MLADENIĆ, Dunja (ed.), GROBELNIK, Marko (ed.), HERIČKO, Marjan (ed.), KORDEŠ, Urban (ed.), MARKIČ, Olga (ed.), MUSEK, Janek (ed.), OSREDKAR, Mari Jože (ed.), KONONENKO, Igor (ed.), NOVAK ŠKARJA, Barbara (ed.). Zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, 9. do 14. oktober 2006, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2006, str. 52-55.

PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan. Comparison of ontologies built on titles, abstracts and entire texts of articles. V: BOHANEC, Marko (ed.), GAMS, Matjaž (ed.), RAJKOVIČ, Vladislav (ed.), URBANČIČ, Tanja (ed.), BERNIK, Mojca (ed.), MLADENIĆ, Dunja (ed.), GROBELNIK, Marko (ed.), HERIČKO, Marjan (ed.), KORDEŠ, Urban (ed.), MARKIČ, Olga (ed.), MUSEK, Janek (ed.), OSREDKAR, Mari Jože (ed.), KONONENKO, Igor (ed.), NOVAK ŠKARJA, Barbara (ed.). Zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006, 9. do 14. oktober 2006, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2006, str. 227-230.

PUR, Aleksander, BOHANEC, Marko, LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan. Data presentation methods for monitoring a public health-care system. V: JARM, Tomaž (ed.), KRAMAR, Peter (ed.), ŽUPANIČ, Anže (ed.). 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Enginering and Computing 2007, 26-30 June, 2007, Ljubljana, Slovenia, (IFMBE proceedings, vol. 16). New York: Springer: International Federation for Medical and Biological Engineering, 2007, str. 708-711.

KERN, Alenka, CESTNIK, Bojan. Decision-support for housing subventions to young families in Slovenia. V: 5th International Eastern European eGov Days and 6th eGov Days, Prague, 11th-13th April, 2007. Best practice and innovation. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2008, 4 str.

CESTNIK, Bojan, KERN, Alenka. IT for supporting the Slovenian national housing saving schema : example in G2B interoperability. V: 5th International Eastern European eGov Days and 6th eGov Days, Prague, 11th-13th April, 2007. Best practice and innovation. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2008, 5 str.

KERN, Alenka, CESTNIK, Bojan. Housing subventions in Slovenia : experience from the second year. V: 6th International Eastern European eGov Days, Prague, 23th -25th April 2008, and Austrian e-Government-Konferenz 2008, Mautern, 27-th-29th May, 2008. Best practice and innovation. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2008, 8 str.

CESTNIK, Bojan, MODRIJAN, Helena. Informacijska podpora izvajanju izbora kupcev stanovanj. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), JEREB, Eva (ur.), KERN, Tomaž (ur.), KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), PAGON, Milan (ur.), VUKOVIČ, Goran (ur.). 27. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008. Znanje za trajnostni razvoj : zbornik 27. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008 : proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 19th-21th, 2008. Kranj: Moderna organizacija, 2008, str. 426-433.

CESTNIK, Bojan, KERN, Alenka. Managing changes in public sector. V: 7th International Eastern European eGov Days, 22-24 April 2009, Prague, . Conference proceedings. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009, str. 255-262.

CESTNIK, Bojan, KERN, Alenka, MODRIJAN, Helena. The role of ontologies in integrating e-government applications. V: SCHOLL, H. Jochen (ur.). Electronic Government : proceedings of Ongoing Research, General Development Issues and Projects of EGOV 09, 8th International Conference, Linz, Austria, August 31 - September 3, 2009, (Schriftenreihe, 30). Linz: Trauner, 2009, str. 281-288.

URBANČIČ, Tanja, PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan. RaJoLink : a method for finding seeds of future discoveries in nowadays literature. V: RAUCH, Jan (ed.). Foundations of intelligent systems : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 5722). Berlin; Heidelberg: Springer, cop. 2009, str. 129-138.

MODRIJAN, Helena, CESTNIK, Bojan. Upravljanje s spremembami pri informacijski podpori za dodelitev subvencij za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja = Change management in supporting housing subventions. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik 28. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : proceedings of the 28th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2009, str. 1041-1048.

PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Creative knowledge discovery by literature outlier detection. V: NÜERNBERGER, Andreas (ed.). Workshop on Explorative Analytics of Information Networks at ECML PKDD 2009, September 11, 2009, Bled, Slovenia. [S. l.: s. n.], 2009, str. 108-118.

ŽNIDARŠIČ, Martin, BOHANEC, Marko, LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan. Project self-evaluation methodology : the healthreats project case study. V: BOHANEC, Marko (ed.), GAMS, Matjaž (ed.), RAJKOVIČ, Vladislav (ed.), URBANČIČ, Tanja (ed.), BERNIK, Mojca (ed.), MLADENIĆ, Dunja (ed.), GROBELNIK, Marko (ed.), HERIČKO, Marjan (ed.), KORDEŠ, Urban (ed.), MARKIČ, Olga (ed.), LENARČIČ, Jadran (ed.), ŽLAJPAH, Leon (ed.), GAMS, Andrej (ed.), FOMICHOVA, Olga S. (ed.), FOMICHOV, Vladimir (ed.), BRODNIK, Andrej (ed.). Zbornik 12. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2009, 12.-16. oktober 2009 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2009, str. 85-88.

Book chapter

GAMS, Matjaž, BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan. A schema for using multiple knowledge. V: HANSON, Stephen José (ed.), PETSCHE, Thomas (ed.), KEARNS, Michal (ed.), RIVEST, Ronald L. (ed.). Computational learning theory and natural learning systems : Intersections between theory and experiment. Volume II. Cambridge; Massachusetts; London: The MIT Press, cop. 1994, 1994, str. 157-170.

BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, RAJKOVIČ, Vladislav. A management decision support system for allocating housing loans. V: HUMPHREYS, Patrick (ed.). Implementing systems for supporting management decisions : concepts, methods and experiences. 1st ed. London [etc.]: Chapman & Hall, 1996, str. [34]-43.

CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, FLACH, Peter A., GAMBERGER, Dragan, KLINE, Miro. Data mining for decision support : supporting marketing decisions through subgroup discovery. V: MLADENIĆ, Dunja (ed.), LAVRAČ, Nada (ed.), BOHANEC, Marko (ed.), MOYLE, Steve (ed.). Data mining and decision support : integration and collaboration, (The Kluwer international series in engineering and computer science, SECS 745). Boston; Dordrecht; London: Kluwer Academic Publishers, 2003, str. 91-105.

BOHANEC, Marko, RAJKOVIČ, Vladislav, CESTNIK, Bojan. Five decision support applications. V: MLADENIĆ, Dunja (ed.), LAVRAČ, Nada (ed.), BOHANEC, Marko (ed.), MOYLE, Steve (ed.). Data mining and decision support : integration and collaboration, (The Kluwer international series in engineering and computer science, SECS 745). Boston; Dordrecht; London: Kluwer Academic Publishers, 2003, str. 177-189.

PUR, Aleksander, BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada. Monitoring human resources of a public health-care system through intelligent data analysis and visualization. V: GIANNOPOULOU, Eugenia G. (ed.). Data mining in medical and biological research, (Artificial intelligence series). [S. l.]: In-Teh, 2008, str. 149-158.

Textbook

BRATKO, Ivan, CESTNIK, Bojan. Programski jezik pascal z razširitvami turbo pascala. [Prenovljena izd.]. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1990. 218 str., graf. prikazi.


Page visited 10307 times since 1.1.2018    pika    Updated: 1.5.2018    pika    © Bojan Cestnik